XXIX sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

5 grudnia odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, w obradach udział wziął radny województwa lubuskiego Leszek Turczyniak. W ramach rozpatrzenia projektów uchwał radni zajęli się m.in: zmianą uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrz. na 2012 r., Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletnim Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2014.

 

Copyright © 2011 Leszek Turczyniak

Do góry

Projekt i wykonanie vector bee