„Drogi” prezent dla Torzymia i Gminy Maszewo

Jest o bardzo ważna decyzja zapowiadana wcześniej i wynegocjowana z Komisją Europejską dzięki środkom z Krajowej Rezerwy wykonania , naszego bonusu który dostaliśmy za wdrażanie LRPO. Bardzo ważne jest dobre skomunikowanie naszych dróg wojewódzkich z autostradą A2 - powiedziała marszałek Elżbieta Polak podczas konferencji prasowej. W czwartek 13 grudnia bieżącego roku marszałek podpisała dwie decyzje o przyznaniu dofinansowania w ramach LRPO dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Torzym

- droga nr 138 jest dodatkową drogą która udrażnia połączenie drogi 29 z autostradą A2 - powiedział Leszek Turczyniak - radny województwa Lubuskiego który wcześniej złożył interpelacje w tej sprawie .W ramach konkursu zamkniętego numer LRPO Priorytet ,,Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu '' , Działanie 1.1 ,, poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie '' , kategoria interwencji funduszy Strukturalnych 23 - Drogi Regionalne / lokalne , ZDW złożył M.IM dwa wnioski aplikacyjne dot.inwestycji na drodze woj . nr 138 .w m.Torzym do autostrady A2.

-Przebudowa drogi woj,.. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m.Debrznica ) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 a m . Torzym .W ramach tej inwestycji zmodernizowana zostanie droga na dł. 12,04km. ZDW planuje przebudować cztery odcinki to jest - droga krajowa na 29 - Trzebiechów 9ybrany wykonawca - Trzebiechów - siedlisko (przetarg planowany na początku 2013 r ) – Siedlisko- Pliszka (przetarg planowany IV kw 2013 - I kwartał 2014 )

-Pliszka Debrznica (przetarg planowana IV 2013- 2014 ). dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych dla pierwszego z czterech planowanych etapów od drogi krajowej nr 29 do m >Trzebiechów ( długość odcinka 2,79 km) za kwotę 3,57 MLN PLN . szacowany koszt całej inwestycji wynosi 16,23 MLN PLN . Dla pozostałych odcinków na relacji droga krajowa na 29 – do m. Debrznica to jest ; w miejscowości Trzebiechów , Siedlisko, Pliszka i Debrznica, ZDW przygotowuje zlecenie dokumentacji technicznej . Nie zbędnym jest nabycie gruntów które nie stanowią właśność Województwa Lubuskiego , w związku z tym konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej ( ZRID) . Planowany termin opracowania w/w projektów szacuje się do roku 2014,co pozwoli na ubieganie sie o dofinansowanie środkami UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.Przebudowa drogi woj. nr 138 pozwoli na poprawę dostępności komunikacyjnej na kierunku prowadzącym do węzła autostrady A-2 w m.Torzym . Droga woj. nr 138 ma swój przebieg od przejścia granicznego w Gubinie do skrzyżowania z drogą krajowej nr 22. Łączy trzy drogi krajowe nr29,92,22 oraz autostradę A2.Przebudowa drogi woja. nr 138 ma ogromne znaczenie dla województwa gdyż jest to ciąg uzupełniający sieć drogową na osi Północ- Południe ze względy na brak w tym rejonie drogi krajowej . Inwestycja umożliwi dojazd do węzła autostrady A2 z którego obecnie nie korzystają kierowcy ze względy na bardzo zły stan techniczny drogi . Realizacja , przedsięwzięcia przyczyni sie do usprawnienia ruchu w regionie szczególnie poruszającego sie do i z węzła A2. Zapewni poprawę dostępności komunikacyjnej zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych , przy równoczesnym podniesieniu bezp. ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń. Inwestycja przyczyni się do bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej . Stan dróg i dostępność komunikacyjną stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu poprzez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie . Spójna i dobrze rozwinięta sieć drogowa , Woj. Lubuskiego stanowi o jego potencjale gospodarczym.

 

 

źródło:www.lubuskie.pl

 

Copyright © 2011 Leszek Turczyniak

Do góry

Projekt i wykonanie vector bee