Budżet Województwa Lubuskiego na 2013 r. przyjęty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 grudnia radni województwa lubuskiego uchwalili budżet na 2013 rok. Za przyjęciem budżetu zagłosowała większość radnych. - To zrównoważony budżet. Uwzględnia to, co najważniejsze dla Lubuskiego – mówiła marszałek Elżbieta Polak. Sesja odbyła się w winnicy „Stara Winna Góra” w Górzykowie i połączona była z tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem.

- Budżet jest proinwestycyjny. Będziemy kontynuować rozpoczęte zadania - zapewniła marszałek Elżbieta Polak i przypomniała założenia budżetu na 2013 r. - Po stronie dochodów zaplanowaliśmy więcej niż w roku bieżącym, bo 507 mln 660 tys. zł, natomiast po stronie wydatków 502 mln 364 zł. Oznacza to, że nadwyżka wyniesie blisko 5 mln 300 tys. - mówiła marszałek i zaznaczyła, że projekt budżetu trafił do sejmiku w ustawowym terminie.

Infrastruktura i melioracje w roli głównej

Najwięcej pieniędzy przeznaczyliśmy na infrastrukturę techniczną - podkreśliła E. Polak i wymieniła m. in. takie obszary jak Przewozy Regionalne, zakup szynobusów, wkład własny do projektów (ESOD II, Lubuski e-urząd) oraz loty promocyjne Babimost – Warszawa.

Spora część pieniędzy pójdzie na zadania melioracyjne. To kolejny atut tego budżetu, podkreślało wielu radnych. - Zostanie zrealizowane to, czego nie udało się zrealizować przez lata - zauważył Zbigniew Kościk radny PiS. Radni SLD mieli jednak wątpliwości co do zbyt niskich, ich zdaniem, kwot na drogi wojewódzkie. - Choć na pewno plusem jest inwestowanie w tabor kolejowy - zaznaczył Edward Fedko przewodniczący klubu radnych SLD. - Proszę pamiętać, że budżet jest planem i będziemy go razem realizować. Jeśli tylko zaistnieje możliwość, to będziemy wprowadzać nowe zadania - powiedziała Skarbnik Województwa Józefa Chalecka. Marszałek E. Polak za zaangażowanie w pracę nad budżetem, skierowała do Skarbnik słowa podziękowania - Duża odpowiedzialność Skarbnika sprawia, że możemy bezpiecznie funkcjonować i z powodzeniem wykonywać zadania - mówiła marszałek.

Poskromienie się w wydatkowaniu pieniędzy - sposób na trudne czasy

Przyszłoroczny projekt budżetu chwalił m. in. Czesław Fiedorowicz przewodniczący klubu radnych PSL. Przypomniał on radnym, że samorząd województwa jest zobligowany do współfinansowania zadań z funduszy unijnych, a budżet konstruowany był m. in. pod sytuację związaną z przyszłym rozdaniem środków unijnych. Istnieją więc determinanty, mówiące o tym w jakiej sytuacji jesteśmy wszyscy, i jako Europejczycy, Polacy i Lubuszanie. - Czynniki te wyznaczają pewne posunięcia - tłumaczył Cz. Fiedorowicz - Mówią o poskromieniu się w wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Przygaszenie gospodarcze czy inaczej wymuszanie oszczędności? O tym mówią wszystkie kraje w Unii i tak naprawdę budżet województwa lubuskiego jest podobny do budżetów pozostałych województw w Polsce. Oddaje realne możliwości finansowe naszego państwa. Jest uszyty na miarę dzisiejszych możliwości i pozwala realizować zadania, które są oczekiwane przez społeczności lokalne - mówił. Radny podziękował także Zarządowi za przychylenie się do wniosku dotyczącego podwyższenia wydatków na kulturę. - Pierwotnie w budżecie na 2013 r. planowano 90%, a dziś mamy 100% ubiegłorocznych wydatków. Cieszy nas ta decyzja - mówił radny. Leszek Turczyniak sekretarz klubu radnych PO dodał, że zaproponowany przez zarząd województwa lubuskiego budżet na 2013 r. jest optymalny, zrównoważony i prorozwojowy. - Budżet jest przykładem celowości, oszczędności i gospodarności Zarządu w wydawaniu środków na 2013 r. i pozwolę sobie dodać jeszcze jedno, jest bezpieczny na trudne czasy - mówił radny Turczyniak.

 

źródło:www.lubuskie.pl

 

Copyright © 2011 Leszek Turczyniak

Do góry

Projekt i wykonanie vector bee