Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Platformy Obywatelskiej Powiatu Krośnieńskiego
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 00:00

W sobotę, 27 03.2010 roku w świetlicy PUM w Gubinie, odbył się Powiatowy Zjazd PO RP. W zjeździe udział wzięło 58 delegatów, ze wszystkich kół z powiatu krośnieńskiego. Byli też obserwatorzy i goście w osobach: Tomasz Możejko członek Zarządu Regionu, Kaciunka Piotr – doradca Marszałka Sejmiku.

 

Wśród delegatów obecni byli : Starosta Krośnieński Jacek Hoffmann, Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska. Zjazd rozpoczął dotychczasowy przewodniczący PO RP Powiatu Leszek Turczyniak, który po przywitaniu zebranych delegatów i zaproszonych gości, podziękował w krótkich słowach za dotychczasową pracę zarządowi. Następnie przekazał prowadzenie obrad wybranemu (zgodnie z regulaminem) na tę okoliczność Jackowi Hadadzie.

Krośnieńska organizacja PO, co nawet przeciwnicy przyznają, nabrała w krótkim czasie cech poważnej siły politycznej. Przybyło członków, ale też sposób prowadzenia tej rosnącej grupy polityków i członków wskazuje, że organizacja swą prężnością musi odegrać znaczącą rolę. Nikogo też nie dziwił fakt, że w tych okolicznościach za najważniejszy punkt zjazdu uznano wybór nowego Przewodniczącego Platformy na następną kadencję. Na funkcję Przewodniczącego Zarządu PO RP ponownie zgłoszono Leszka Turczyniaka, który w głosowaniu tajnym otrzymał komplet głosów (-1). W dalszej części obrad wybrano Radę Powiatu oraz wybrano 22 delegatów na Zjazd Regionalny.

Leszek Turczyniak podziękował delegatom za wybór i oświadczył, co znamienne (może stąd ta prężność organizacyjna), że będzie starał się jak najlepiej kierować platformą obywatelską – będzie czas na rozmowy i wysłuchanie, ale później realizacja kierowana twardą ręką. Wystąpienie zakończyła deklaracja, że najważniejszym wyzwaniem dla niego, jak i dla całej Platformy są najbliższe wybory samorządowe.

Dodam, że misja Tygodnika Powiatowego, w tym jego obiektywizm, zostały docenione i obdarzone zaufaniem, gdyż faktycznie byłem jedynym obserwatorem prasowym. Co przyznaję z satysfakcją.

Źródło: "Wieści Samorządowe" - 19 kwietnia 2010

 

Copyright © 2011 Leszek Turczyniak

Do góry

Projekt i wykonanie vector bee